Contoh Bagan Surat Bentuk Lurus Penuh

Bentuk lurus penuh (full block style).